Beveiliging kaartgegevens (gratis versie)

Met BatchGeo blijven je kaartgegevens op je eigen computer, tenzij je er voor kiest om op te slaan met de "Ga door / Opslaan" optie. Wanneer je de kaart opslaat wordt jouw informatie verzonden naar onze servers en opgeslagen in een beveiligde database.

Bij het opslaan van de kaart krijg je de mogelijkheid om de kaart privaat te houden of om openbaar te maken. Indien je er voor kiest om hem privaat te houden, een willekeurige en onvindbare URL zal gemaakt worden met behulp van een 128 bit 32 karakter hash. Deze URL zal niet gepubliceerd worden op je website en zal niet geïndexeerd worden door Google. De enige manier waarbij deze URL zal gevonden worden door publieke zoekmachines is wanneer je ervoor kiest om te publiceren op een openbare site.

De URL is echt onmogelijk te raden, in feite in de 128 bit hash zijn er 309,485,009,821,345,068,724,781,056 mogelijke waarden.

Wanneer je de "Publieke" optie gebruikt bij het aanmaken van je kaart, kunnen wij er voor kiezen om je kaart te kenmerken of te linken in ons hoofdstuk met voorbeelden. Je kunt de optie Publiek / Privé op elk moment veranderen met het wijzigingsscherm.

Anonieme informatie van je kaart kan ter beschikking worden gesteld voor Google om als reclame te gebruiken. Als je je hiervan wilt vrijwaren, moet je de Pro versie nemen.

Verbeterde beveiliging (pro versie)

Onze standaard Pro versie bevat de beveiligingsvoorzieningen van de gratis versie en heeft de volgende extra functies:

 • Informatie wordt altijd overgedragen tussen de klant en onze servers met gecodeerde protocollen (SSL).
 • Je hebt de mogelijkheid om je kaart te beveiligen met een wachtwoord of om enkel te delen met andere BatchGeo gebruikers die je uitdrukkelijk toegang toe verleent.*
 • Jouw kaartgegevens worden niet gedeeld met adverteerders.
 • Individuele adressen worden naar Google verzonden voor Geocodering, ze worden verzonden via SSL en ontkoppeld van andere gegevens die je upload naar BatchGeo.

* Ondersteunend personeel van BatchGeo heeft toegang tot je kaart om problemen op te lossen op jouw verzoek. Personeel kan ook willekeurig kaartgegevens controleren om ervoor te zorgen dat de gebruiksvoorwaarden niet verbroken werden (zoals kaart voor illegale doeleinden gebruiken) en dat de diensten van BatchGeo werken naar behoren. Het personeel van BatchGeo staff heeft enkel toegang in een beveiligde omgeving met gecodeerde datatransmissie en complexe wachtwoorden..

Server Beveiliging

BatchGeo maakt gebruik van de beste en meest veilige cloud platforms. Onze servers worden regelmatig bijgesteld en up-to-date gehouden met de meest veilige versies van de benodigde software. Wachtwoorden worden bewaard in een gezouten en versleuteld formaat (nooit leesbaar.) Jouw gegevens worden veilig opgeslagen in een database die achter een firewall wordt gehouden en niet rechtstreeks toegankelijk vanaf internet. Wij voeren regelmatig website scans uit en externe veiligheidscontroles.

Privacybeleid

Informatie die we verzamelen en hoe we het gebruiken

 • Informatie die je verstrekt - Als je je aanmeldt voor een BatchGeo Account, vragen we je voor persoonlijke informatie. Wij kunnen de informatie de je met je account voorlegt combineren met informatie van andere BatchGeo diensten of derde partijen om je op die manier te voorzien met een betere ervaring en de kwaliteit van onze diensten te verbeteren. Voor bepaalde diensten, kunnen we je de kans geven ervoor te kiezen dergelijke informatie te combineren.
 • Cookies - Als je BatchGeo bezoekt, versturen we een of meer cookies naar je computer of ander apparaat. Wij gebruiken cookies om de kwaliteit van onze dienst te verbeteren, inclusief van het opslaan van gebruikersvoorkeuren, zoekresultaten verbeteren en selectie toevoegen, en opvolgen van gebruikerstrends, zoals hoe mensen zoeken. BatchGeo gebruikt ook cookies in zijn advertentiediensten om adverteerders te helpen en uitgevers die advertenties bedienen en beheren op het web en op BatchGeo diensten.
 • Aanmeldinformatie - Wanneer je toegang hebt tot BatchGeo diensten via een browser, toepassing of andere, onze servers nemen automatisch bepaalde informatie op. Deze serverlogs kunnen informatie bevatten zoals je webverzoek, jouw interactie met een diens, Internet Protocol adres, browsertype, browsertaal, de datum en tijd van je verzoek en een of meer cookies die je browser of account identiek kunnen identificeren.
 • Communicatie van de gebruiker - Wanneer je een email of andere communicaties verzendt naar BatchGeo, kunnen wij deze communicaties bijhouden om jouw vragen te verwerken, te antwoorden op je verzoeken en onze diensten te verbeteren. Wanneer je SMS berichten verzendt en ontvangt naar of van een van onze diensten dat SMS-gebruik voorziet, kunnen we informatie verzamelen en bijhouden geassocieerd met deze berichten, zoals de telefoonnummer, de draadloze provider verbonden met het telefoonnummer, de inhoud van het bericht, en de datum en tijd van deze transactie. Wij kunnen je emailadres gebruiken om met je te communiceren over onze diensten.
 • Locatiegegevens - BatchGeo biedt locatiegerichte diensten die zullen proberen verbeterde functies te bieden op basis van je locatie. Als je deze diensten gebruikt, kan BatchGeo informatie krijgen over je huidige locatie (zoals GPS-signalen verzonden van een mobiel apparaat) of informatie dat kan gebruikt worden voor locatie-aanduiding (zoals een cell ID).
 • In aanvulling op het bovenstaande, kunnen we gebruik maken van de informatie die we verzamelen om:

  • Verlenen, bijhouden, beschermen, en verbeteren van onze diensten (including advertising services) and develop new services; and
  • Bescherming van de rechten of eigendom van BatchGeo of onze gebruikers.

  Als we deze informatie gebrukken op een andere wijze dan het doel waarvoor ze werden verzameld, zullen we daarna jouw toestemming vragen voor dergelijk gebruik.

  BatchGeo bewerkt persoonlijke informatie op onze servers in de Verenigde Staten van Amerika en in andere landen. In sommige gevallen, verwerken we persoonlijke informatie buiten je eigen land.

  Keuzes

  De meeste browsers zijn aanvankelijk ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te tonen wanneer een cookie is verzonden. Echter, sommige BatchGeo functies en diensten werken niet naar behoren als je cookies zijn uitgeschakeld.

  Tenzij je de Pro versie van onze software gebruikt, gebruikt BatchGeo de DoubleClick advertising cookie op AdSense partner sites en enkele BatchGeo diensten om adverteerders te helpen en uitgevers bedienen en beheren van advertenties over het web.

  Delen van informatie

  BatchGeo deelt enkel persoonlijke informatie met andere bedrijven of individuen los van BatchGeo in de volgende omstandigheden:

  • Wij hebben je toestemming. Wij hebben uitdrukkelijk toestemming nodig voor het delen van gevoelige persoonlijke gegevens.
  • Wij bieden dergelijke gegevens aan onze dochterondernemingen, zusterondernemingen of andere vertrouwde bedrijven of personen voor de verwerking van persoonlijke gegevens namens ons. Wij vereisen dat deze partijen overeenkomen om deze informatie te verwerken gebaseerd op onze instructies en in overeenstemming met deze Privacyverklaring en eventueel andere vertrouwelijkheids- en veiligheidsmaatregelen.
  • Wij zijn er vast van overtuigd dat toegang, gebruik, behoud of verschaffen van zulke informatie redelijkerwijs noodzalijk is om (a) voldoen aan de toepasselijke wetgeving, regelgeving, juridische procedures of uitvoerbare verzoeken van de overheid, (b) versterken van de geldige Servicevoorwaarden, waaronder onderzoek naar mogelijke schendingen daarvan, (c) detecteren, voorkomen, of anderszijds adresfraude, veiligheid of technische problemen, of (d) beschermen tegen schade aan de rechten, eigendommen of veiligheid van BatchGeo, haar gebruikers of het publiek zoals vereist of toegestaan door de wet.

  Als BatchGeo betrokken raakt bij een fusie, overname, of andere vorm van verkoop van sommige of alle van zijn bedrijfsmiddelen, zullen wij zorg dragen voor de vertrouwelijkheid van alle persoonlijke informatie die in dergelijke transacties gebruikt worden en melding doen voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen en worden onderworpen aan een ander privacybeleid.

  Beveiligingsinformatie

  Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen ter bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde wijziging of openbaarmaking van, of vernietiging van gegevens. Deze bevatten interne evaluaties van onze dataverzameling, opslag, verwerkingspraktijken en veiligheidsmaatregelen, inclusief passende codering en fysieke beveiligingsmaatregelen ter bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot systemen waarop we persoonlijke gegevens opslaan.

  Wij beperken de toegang tot persoonlijke informatie tot werknemers van BatchGeo, contractuelen en agenten die moeten weten dat informatie om deze te verwerken in onze naam is. Deze individuen zijn gebonden aan vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen onderworpen worden aan disciplinaire maatregelen en zelfs leiden tot ontslag en gerechtelijke vervolging, als ze niet voldoen aan deze verplichtingen.

  Toegang tot en bijwerken van persoonlijke informatie

  Wanneer je gebruikt maakt van de diensten van BatchGeo, doen we de nodige inspanningen om je toegang te verlenen tot je persoonlijke informatie en om deze gegevens te corrigeren als ze niet juist zijn of om dergelijke gegevens op jouw verzoek te verwijderen als het bewaren van deze gegevens niet anderszins is vereist volgens de geldende wetgeving of voor legale zakelijke doeleinden. We vragen individuele gebruikers zichzelf en de gevraagde gegevens die toegankelijk gemaakt, gecorrigeerd of verwijderd moeten worden, te identificeren voordat dergelijke verzoeken worden verwerkt, en we weigeren mogelijk dergelijke verzoeken te verwerken die op onredelijke manier herhaaldelijk of systematisch zijn, buitensporige technische inspanningen vergen, de privacy van anderen in gevaar brengen, of die praktisch gezien vrijwel onuitvoerbaar zijn (bijvoorbeeld verzoeken met betrekking tot gegevens die worden bewaard op back-uptapes), of waarvoor toegang normaal gesproken niet is vereist. In alle gevallen waarin we toegang en correctie van gegevens mogelijk maken, voeren we deze service gratis uit, behalve als het uitvoeren van deze service buitensporige inspanningen vergt. Vanwege de manier waarop we bepaalde services leveren, kan het enige tijd duren voordat reservekopieën van gegevens die je verwijdert, van de actieve servers worden verwijderd. Deze gegevens kunnen daarna nog op onze back-upsystemen blijven staan. Raadpleeg de dienst Helpcenter voor meer informatie.

  BatchGeo houdt zich aan de Amerikaanse Veiligehavenbeginselen van Keuze, Verdere Doorgifte, Veiligheid, Gegevensintegriteit, Toegang en Handhaving.

  BatchGeo onderzoekt regelamtig de naleving van dit Privacybeleid. Wanneer we formele schriftelijke klachten ontvangen, is het BatchGeo's beleid om de ontevreden gebruiker te contacteren over zijn of haar zorgen. Wij zullen samenwerken met de bevoegde regelgevende autoriteiten, met inbegrip van de lokale autoriteiten voor gegevensbescherming, om een oplossing te vinden voor alle klachten met betrekking tot de overdracht van persoonlijke gegevens die niet kunnen worden opgelost tussen BatchGeo en een individu.